Hypotheekadviseur van Financiële Meesters bekijkt het voorlopig koopcontract van een klant
Floris de Nooij Floris de Nooij

Voorlopig koopcontract: op deze 6 punten moet je letten!

Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle lijdende erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen, afzonderlijke zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen, althans uitsluitend voor zover blijkend en/of voortvloeiend uit de laatste en voorgaande akte(n) van levering en/of van vestiging van het recht van erfpacht en/of opstal en/of afzonderlijke akte(n) en/of anderszins uit de inschrijvingen in de openbare registers.

Wist je dat je kunt afspreken dat je als verkoper ook een bedenktijd krijgt?

Floris de Nooij
het percentageteken van Financiële Meesters met op de achtergrond woningen

Een vereenvoudiging van de teksten zou de leesbaarheid voor de consument meer dan ten goede komen. Mogelijk moet daar eens jurisprudentie over komen.

Floris de Nooij

Het eerste gesprek is altijd gratis!

Maak een afspraak

Deel dit bericht

Vragen?

Neem direct contact op met ons team

Maak een gratis afspraak