• Het bewaken van het gehele hypotheektraject.
  • Het controleren op volledigheid en doorzetten van de hypotheekaanvragen.
  • Het controleren van alle inkomende overeenkomsten en bescheiden.
  • Het verwerken en het terugkoppelen van de statusoverzichten.
  • Het onderhouden van alle contacten met adviseurs, banken en maatschappijen mbt de hypotheekdossiers.
  • Het onderhouden en up to date houden van het softwarepakket (Elements)
  • Het doen van verbetervoorstellen m.b.t. werkwijzen, procedures, processen en methodes binnen de afdeling.