Marc Bodenstaff Marc Bodenstaff

BKR of studieschuld: kun je dan een hypotheek afsluiten?

Je hebt een BKR-registratie en / of studieschuld en wilt graag een huis kopen. Je vraagt je echter af of je wel een hypotheek kunt krijgen met een schuld. Een BKR-registratie en een studieschuld kunnen van invloed zijn op de hoogte van je maximale hypotheek. In dit blog leg ik uit wat voor invloed schulden op je hypotheekaanvraag hebben.

Een hypotheek met BKR

Wist je dat meer dan de helft van alle Nederlanders een BKR-registratie heeft? Je wordt namelijk bij het BKR geregistreerd wanneer je een van de volgende consumptieve leningen afsluit:

  1. een krediet vanaf € 250,-
  2. een contract met een financiële verplichting

Een voorbeeld van de eerste categorie is een creditcard met een bestedingslimiet van minimaal € 250,-. Bij de tweede categorie moet je denken aan contracten als een mobiele telefoonabonnement. Als je het zo bekijkt, is het niet zo gek dat zoveel Nederlanders bij het BKR geregistreerd zijn.

Waarom zijn er dan toch zoveel zorgen over een BKR-registratie bij het afsluiten van een hypotheek?

Invloed BKR-registratie op maximale hypotheek

Die zorgen komen door de invloed van een BKR-registratie op de maximale hypotheek die je kunt afsluiten. Wanneer je een hypotheek aanvraagt, controleert de hypotheekverstrekker of je bij Stichting BKR geregistreerd staat.

Indien je een BKR-registratie hebt, heeft dit mogelijk invloed op je maximale hypotheekbedrag.

Dat zit zo:

Bij de berekening van je maximale hypotheekbedrag wordt uitgegaan van een bepaald percentage van je bruto-inkomen dat je voor wonen mag inzetten: je woonlast.

Heb je een consumptieve lening? Dan worden de maandelijkse lasten daarvan verrekend met je woonlast.

De wegingsfactor van een consumptieve schuld is 2%.

Marc Bodenstaff

Er wordt dus 2% van de oorspronkelijke schuld afgetrokken van de maximale woonlast per jaar. Heb je bijvoorbeeld een consumptieve schuld van € 10.000? Dan zijn je maximale woonlasten per jaar €2.400 lager dan wanneer je geen BKR-registratie zou hebben.

Ben je benieuwd naar jouw kredietoverzicht bij het BKR? Deze kun je kosteloos aanvragen via Stichting BKR.

Invloed A-codering BKR op hypotheekaanvraag

Heb je ooit een achterstand opgelopen bij het afbetalen van een consumptieve lening? Dan heeft dat grotere gevolgen voor het aanvragen van een hypotheek.

Wanneer je namelijk een betalingsachterstand oploopt en ondanks verschillende betalingsverzoeken niet aan je betalingsverplichting voldoet, krijg je waarschijnlijk een achterstandscodering bij het BKR. Dit wordt ook wel een A-codering genoemd. Deze codering blijft tot 5 jaar na het aflossen van je consumptieve lening bestaan.

Hypotheekverstrekkers krijgen bij het aanvragen van een hypotheek voor iemand met een A-codering een waarschuwingssignaal bij het BKR. De kans is aanwezig dat de hypotheekverstrekker hierdoor niet bereid is om een hypotheek aan diegene te verstrekken. De hypotheekverstrekker vreest namelijk dat wanneer iemand zijn consumptieve lening niet betaald, de kans groot is dat hij of zij zijn hypotheek ook niet betaald.

Binnen de 5 jaar dat de A-codering bij het BKR geregistreerd staat, is het daardoor erg moeilijk om een hypotheek te krijgen. Het is echter niet onmogelijk. Informeer bij jouw hypotheekadviseur naar de mogelijkheden en maak een afspraak.

 

het renteteken van Financiële Meesters

Een studieschuld en een hypotheek

De invloed van een studieschuld op een hypotheek is anders dan de invloed van een consumptieve lening die bij het BKR geregistreerd staat. Een studielening die je bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aangaat, wordt ook niet bij het BKR geregistreerd.

Er zijn speciale afspraken gemaakt tussen de overheid en het bedrijfsleven over de invloed van een studieschuld op de hoogte van de maximale hypotheek. Deze invloed is minder ingrijpend dan die bij schulden die bij het BKR worden geregistreerd.

Een studielening wordt namelijk als investering in jezelf gezien. Bovendien zijn veel studenten genoodzaakt om een lening af te sluiten om te kunnen studeren. Vandaar dat er soepelere regels gelden voor de invloed van een studieschuld op je maximale hypotheek dan voor de invloed van een krediet dat bij het BKR geregistreerd staat.

Zoals eerder toegelicht, wordt er bij de berekening van je maximale hypotheekbedrag uitgegaan van een bepaald percentage van je bruto-inkomen dat je voor wonen mag inzetten.

Heb je een studieschuld? Dan wordt de oorspronkelijke studieschuld na afronding van je studie meegewogen met je woonlast. Voor de berekening van je hypotheek wordt dus gerekend met een minder hoog deel van je bruto-inkomen dan wanneer je geen studieschuld zou hebben.

De wegingsfactor van je studieschuld is afhankelijk van of deze onder het oude- of het nieuwe leenstelsel valt.

Studieschuld uit het oude leenstelsel

Wie voor 1 juli 2015 een studieschuld heeft opgebouwd, valt onder het oude leenstelsel.

Een studieschuld uit het oude leenstelsel telt voor 0,75% mee in de berekening van je maximale hypotheek.

Marc Bodenstaff

Een studieschuld uit het oude leenstelsel moet binnen 15 jaar worden afgelost. Dit is veel korter dan de aflossingstermijn van een studieschuld uit het nieuwe leenstelsel. Vandaar dat een studieschuld uit het oude leenstelsel zwaarder meeweegt in de berekening van je maximale hypotheek dan een studieschuld uit het nieuwe leenstelsel. Je maandlasten zijn door de kortere aflossingstermijn immers hoger.

Dit blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Bij een gemiddelde studieschuld uit het oude leenstelsel hoort dus een maandlast van € 112,50.

Studieschuld uit het nieuwe leenstelsel

Wie vanaf 1 september 2015 een studieschuld heeft opgebouwd, valt onder het nieuwe leenstelsel.

Een studieschuld uit het nieuwe leenstelsel telt voor 0,45% mee in de berekening van je maximale hypotheek.

Marc Bodenstaff

Een studieschuld uit het nieuwe leenstelsel moet binnen 35 jaar worden afgelost. Dit is meer dan dubbel zo lang als de aflossingstermijn van een studieschuld uit het oude leenstelsel. Vandaar dat een studieschuld uit het nieuwe leenstelsel minder zwaar meeweegt in de berekening van je maximale hypotheek dan een studieschuld uit het oude leenstelsel. Je maandlasten zijn door de langere aflossingstermijn immers lager.

Dit blijkt uit berekeningen van het CPB en de LSVb. Bij een gemiddelde studieschuld uit het nieuwe leenstelsel hoort dus een maandlast van € 90,-.

Verzwijgen studieschuld hypotheek

In tegenstelling tot een BKR-registratie, kan de hypotheekverstrekker niet toetsen of iemand een studieschuld heeft. Dit zou alleen kunnen blijken uit ingeleverde bankafschriften met betalingen aan DUO.

Het is verplicht om een studieschuld te vermelden bij het aanvragen van een hypotheek.

Marc Bodenstaff

Begin mei 2019 bleek echter uit een enquête van onderzoeksbureau Panelwizard dat 15% van de starters hun studieschuld niet heeft vermeld bij het aanvragen van een hypotheek.

Hoewel dit wellicht onschuldig lijkt, kan het een aantal vervelende gevolgen hebben waaronder:

  1. Je gaat een hogere lening aan dan je in feite kunt betalen;
  2. Het valt formeel gezien onder fraude en kan juridische consequenties hebben;
  3. Het vervallen van kwijtschelding van je restschuld bij een hypotheek met NHG.

Geef je studieschuld dus altijd netjes op wanneer je een hypotheek aanvraagt.

Hypotheek met schulden

Het is dus heel goed mogelijk om een hypotheek af te sluiten wanneer je schulden hebt: of dit nu een consumptieve schuld of een studieschuld is.

Ben je benieuwd naar de hoogte van jouw maximale hypotheek met schuld? Via onze handige rekentool krijg je gelijk een indicatie van de invloed van een (studie)schuld op je maximale hypotheek.

Let op! Online rekentools geven een indicatie van de invloed van je studieschuld op basis van het oude leenstelsel. Valt jouw studieschuld onder het nieuwe leenstelsel? Maak dan een afspraak voor een hypotheekadvies op maat.

Marc Bodenstaff

Heb je al een huis op het oog, maar twijfel je of je het kunt betalen? Maak dan gebruik van onze ‘Kan ik dit huis kopen?’-rekentool!

Wil je exact weten wat de invloed van jouw BKR-registratie of studieschuld op je hypotheek is? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend eerste gesprek!

Het eerste gesprek is altijd gratis!

Maak een afspraak

Deel dit bericht

Vragen?

Neem direct contact op met ons team

Maak een gratis afspraak